Ustanoviteljica

Ustanoviteljica in direktorica Inštituta za okrevanje po travmi, psihoterapijo in svetovanje Rahločutnost je mag. Violeta Irgl, specialistka zakonske in družinske terapije, zakonska in družinska terapevtka in svetovalka.

Leta 2008 je zaključila podiplomski študij zakonske in družinske terapije na Univerzi v Ljubljani ter se posvetila psihoterapevtskemu delu. Pri Združenju zakonskih in družinskih terapevtov je pridobila licenco in naziv zakonska in družinska terapevtka. Dela pod redno supervizijo dr. Mateje Cvetek. Redno se udeležuje strokovnih predavanj in delavnic in mednarodnih konferenc.

Je članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.
Ima tudi dvajsetletne strokovne izkušnje komunikatorja in strokovnjaka za odnose z javnostmi (korporativno komuniciranje, interno in eksterno komuniciranje, krizno komuniciranje in druga področja komuniciranja). Je tudi certificirana Delta Life Coachinja. Predava in je avtorica več knjig.
Svoje terapevtske izkušnje je zapisala v knjigi Konec molka: Kako podpreti otroka po travmatični izgubi matere ali očeta (2017), ki je konec leta 2018 pod naslovom The End of Silence izšla tudi v angleškem jeziku. Je avtorica knjige Zakaj tako boli? Ko zaradi samomora izgubimo najbližje (2018) ter knjige Pečat lastne vrednosti: Kako zgraditi sposobnost za občutenje lastne vrednosti in kako jo varovati? (2023) in nekaterih drugih strokovnih del (glej reference)..

Je moderatorka na portalu Med.Over.Net. Poleg terapij za posameznike, pare in družine vodi terapevtske skupine za podporo mladostnikom ter izvaja delavnice in predavanja za splošno javnost, mladostnike, starše, učitelje, vzgojitelje in druge strokovnjake, podjetja in kolektive.

Diplomirala je na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Dodatna strokovna znanja s področja duševnega zdravja si je v času dodiplomskega študija pridobivala na Politehnični univerzi Anglia v Cambridgeu (Anglia Polytechnic University) v Cambridgeu.
Naziv magistre znanosti si je pridobila na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, mednarodni podiplomski študij: Analiza evropske socialne politike na Univerzi v Bathu (University of Bath) v Angliji in Kolidžu sv. Patrika (St. Patrick's College) v Maynoothu na Irskem. V času podiplomskega študija si je pridobila strokovna znanja in izkušnje v svetovalnem delu in delu s skupinami za pomoč žalujočim po samomoru bližnjega, ki so bile v Angliji in na Irskem takrat že razvite.
Leta 2008 je zaključila podiplomski specialistični študij zakonske in družinske terapije (Univerza v Ljubljani). 

Moja lastna izkušnja: citat iz knjige Pečat lastne vrednosti:

»Naše življenjsko poslanstvo pogosto izhaja iz naših bolečih izkušenj  in ran, ki jih poskušamo spremeniti v sočutje in ljubezen v procesu ozaveščanja. Tudi naše vrednote  in naši  dragoceni dosežki pogosto prihajajo iz naše največje bolečine, upam si trditi, da iz tistega, kar smo kot otroci  najbolj pogrešali.

Moje življenjsko poslanstvo je postalo prav vračanje zavedanja brezpogojne lastne vrednosti in dragocenosti življenja. Ker sem to pot morala od prvih negotovih korakov kot odrasla sama prehoditi, lahko pomagam tudi vsem tistim, ki pri meni poiščejo pomoč. Pri tem mi pomagata strokovno znanje in osebna zrelost…«

Zaradi osebne izkušnje okrevanja, ozdravljenja in osebnostne rasti, saj sem tudi sama, kot otrok, izgubila očeta, sem se zavestno odločila, da svoj glas, svojo akademsko izobrazbo in strokovno usposobljenost ter izkušnje posvetim ljudem, ki so tako kot jaz doživeli  boleče in obremenjujoče izkušnje v otroštvu, še posebej otrokom, najstnikom in družinam.
Trdno verjamem v zdravilno moč rahločutnih odnosov, saj zdravijo. Bivanjska realnost našega sveta nam prinaša s seboj tudi različne težke (pre)izkušnje, zato želim spodbujati solidarnost tudi v skupnosti. Še posebej do otrok, saj so najbolj nemočni. Prepričana sem, da je pomembno, da svoje pretekle izkušnje oziroma svojo otroško zgodbo poznamo, o njej spregovorimo, jo predelamo, integriramo in si tako olajšamo  življenje v odraslosti. 
Mag. Violeta Irgl, zakonska in družinska terapevtka

Osnovni podatki
Inštitut za okrevanje po travmi, psihoterapijo in svetovanje Rahločutnost
zasebni zavod
Prostori za izvajanje psihoterapij: Ljubljana - center 
Sedež: Golobova 14 Ptuj
Matična številka: 8086435000
Davčna številka: 94549788
Odgovorna oseba: mag. Violeta Irgl,
Kontakt: tel.: 041 37 00 04, e-mail: info@rahlocutnost.si

Poslanstvo inštituta je predvsem strokovna pomoč in podpora posameznikom in skupinam, ki doživljajo različne stiske, da prekinejo molk, raziščejo pretekle travmatične izkušnje in razrešijo njihov vpliv na sedanje življenje; hitreje okrevajo ter se osebnostno razvijajo.

Inštitut pri svojem delu:
• spodbuja zagovorništvo otrok, najstnikov in družin v stiski;
• spodbuja socialno povezovanje v lokalni skupnosti;
• krepi občutljivost strokovne in laične javnosti za stisko otrok, najstnikov in družin;
• izvaja izobraževalne programe za razvijanje novih in pravočasnih oblik podpore in   pomoči.

Logotip inštituta

logo
Predstavlja obliko dveh src. Majhno otroško srce je v velikem srcu starša oziroma odraslega, ki v rahločutnosti pripadata drug drugemu. V logotipu je izražena potreba in hrepenenje otroka, da ga starš vzame v svoje srce in ga v njem nosi. Logotip prav tako simbolizira človekovo ljubezen in naklonjenost do lastnega notranjega otroka. V logotipu so zajete vrednote inštituta: sočutje, varnost, bližina, pripadnost, zaupanje, enkratnost, dostojanstvo, trdnost. Ključno sporočilo logotipa pa je, da otroci in otroštvo potrebujejo sočutno zaščito odraslih.