Skupinske terapije


Podpora terapevta in terapevtske skupine je za človeka v stiski lahko zelo dragocena. Na skupinski terapiji, ki poteka pod vodstvom terapevta, se ustvarjajo pozitivni zdravilni procesi, ki pomagajo, da človek v stiski lažje in hitreje okreva. V praksi se je pokazalo, da najbolj zdravilno delujejo skupine, v katerih so ljudje s podobno preteklo izkušnjo in podobne starosti.

V skupini se člani med seboj povezujejo v podpornem okolju, kar jim pomaga, da lahko začnejo ponovno zaupati. V skupini doživijo, da v težki izkušnji, ki so jo doživeli, niso niti edini, niti sami. V skupini je človek viden in slišan, lažje govori, se pogovarja, izraža občutke.

Izkušnje kažejo, da so terapevtske skupine še posebej primerne za tiste, ki se zaradi specifične travmatične izkušnje počutijo izolirane.

PRIJAVE v terapevtsko skupino za pomoč svojcem po izgubi bližnjega zaradi samomora
Prijavite se na tel. št.: 041 370 004 ali na info@rahlocutnost.si . Prijave so možne samo za cel cikel 12 srečanj, do zasedbe mest (8 udeležencev).

skupina